Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Organizacja egzaminów w roku szkolnym 2020/2021

I. OGÓLNE INFORMACJE – ORGANIZACJA EGZAMINÓW (COVID-19)

1. Wytyczne MEN, CKE, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów
(sposób organizacji egzaminów z uwzględnieniem reżimu sanitarnego związanego z zagrożeniem COVID-19)
2. Informacja o organizacji egzaminu F2017 – str. 54 i 114
3. Formuła 2017 – harmonogram i komunikaty CKE
4. Formuła 2012 – harmonogramy i komunikaty CKE

ARCHIWUM INFORMACJI – organizacja egzaminów – 2020

II. Egzamin Maturalny – czerwiec 2020 [organizacja wewnętrzna Zespołu Szkół]
Harmonogram wejść na sale egzaminacyjne
A. WYCIĄG Z WYTYCZNYCH MEN, CKE i GIS DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W 2020 R.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie MEN, CKE i GIS dotyczącym organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
Dyrektor Zespołu  Szkół w Lidzbarku  informuje, że:
1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.    Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3.    Zdający jest zobowiązany do posiadania ze sobą maski (w przypadku osób z chorobami układu oddechowego przyłbicy) oraz rękawiczek ochronnych.
4.    Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
5.    Informacja na temat zasad i godzin wpuszczania do budynków w dniach przeprowadzania egzaminu maturalnego dyrektor przekaże zdającym z wyprzedzeniem kilkudniowym, dlatego należy śledzić ogłoszenia na stronie www szkoły. – czytaj więcej

B. HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA MATURZYSTÓW NA TERENIE SZKOŁY OD 25 MAJA 2020 r.
na podstawie wytycznych oraz po uzgodnieniu z nauczycielami
informuję, że na terenie szkoły od poniedziałku tj. 25 maja 2020 jest możliwość skorzystania z konsultacji bezpośrednio z nauczycielem – ale wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego wytycznymi MEN, MZ,GIS

1. Konsultacje dla maturzystów – informacja/harmonogram
2. Konsultacje z nauczycielami dla absolwentów technikum 2020 – wytyczne MEN/MZ/GIS

III. Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie – czerwiec-lipiec 2020 – F.2012 / F2017 [organizacja wewnętrzna Zespołu Szkół]
1a. Harmonogram wejścia na salę egzaminacyjną – cz. pisemna BS/Tech w dniu 23.06.2020 g. 10.00
1b. Harmonogram wejścia na salę egzaminacyjną – TOR – 25.06.2020 g.12.00

2. Wyciąg z wytycznych MEN, CKE, GIS 2020 w sprawie organizacji egzaminu „zawodowego”
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie MEN, CKE i GIS dotyczącym organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
Dyrektor Zespołu  Szkół w Lidzbarku  informuje, że:
1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.    Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3.    Zdający jest zobowiązany do posiadania ze sobą maski (w przypadku osób z chorobami układu oddechowego przyłbicy) oraz rękawiczek ochronnych. – czytaj więcej

Współpracujemy z

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu wydajniejszego korzystania z niej.
Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. W każdej chwili możesz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki.

Copyright © 2021
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku