Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Kształcimy  profesjonalistów w zawodzie…

Ranking Perspektyw 2022 – sprawdź i przyjdź do nas

 

Jeżeli wybierzesz  ten  zawód to nauczysz się:

 • dobierać środki i nośniki reklamy, stosować różne techniki, stosować metody badań rynku reklamy,
 • wykorzystywać technologię informacyjną i narzędzia informatyczne np. Corel, Photoshop, Flash itd.
 • opracowywać werbalne, dźwiękowe i wizualne koncepcje reklamy, slogany reklamowe,
 • opracowywać graficzne projekty reklamy wizualnej – banery, roll up, foldery, ulotki itd.
 • opracowywać scenariusze reklamy radiowej, telewizyjnej i internetowej, nadzorować prace przygotowalni poligraficznej i drukarni,
 • przygotowywać produkcję filmów reklamowych i reklam radiowych,
 • organizować promocję sprzedaży towarów i usług, sporządzać budżet kampanii reklamowej,

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik reklamy?

Kwalifikacja PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
Kwalifikacja PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w firmach z branży reklamowej, studiach reklamowych, pracowniach grafiki, biurach promocji w Polsce lub w krajach UE w ramach projektu Erasmus+

Perspektywy  dalszej  nauki  i  zatrudnienia [szerokie spektrum – wszechobecność inform.]

 • Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach (również technicznych), najczęściej wybierane są wydziały: reklama i marketing, grafika komputerowa, multimedia w reklamie, projektowanie stron internetowych oraz pokrewne:  public relations,  animacja 3D, cyfrowa edycja wideo i montaż, multimedia, grafika reklamowa,
 • Technik reklamy może pracować w:
  • agencjach i studiach reklamowych,
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w działach i biurach marketingu/ reklamy,
  • środkach masowego przekazu w działach promocji, biurach ogłoszeń,
  • agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, prasie, mediach
  • agencjach do kontaktów z prasą oraz do kształtowania opinii publicznej.

ZAWÓD   NALEŻY  DO GRUPY  ZAWODÓW  PRZYSZŁOŚCI  JAKO  ZAWÓD INFORMATYCZNY –    SPRAWDŹ SAM !!!

Wybierając 5–letnie Technikum w zawodzie technik reklamy  otrzymujesz gruntowną wiedzę z zakresu nowoczesnych form reklamy i grafiki wizualnej.  Poznasz tajniki wiedzy dotyczące projektowania reklam i kampanii reklamowych, nie tylko sposobem tradycyjnym, ale także z wykorzystaniem narzędzi  informatyki.  Absolwenci  technikum po zdaniu egzaminów z zakresu 2 kwalifikacji   oraz ukończeniu szkoły otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który otwiera im drogę do zdobywania dalszych uprawnień oraz podjęcia pracy.  W trakcie nauki zdobywają  też wiedzę ogólnokształcącą, która umożliwia zdanie egzaminu maturalnego  (również na poziomie rozszerzonym
z  przedmiotów takich jak, m.in.: matematyka, biologia, geografia, fizyka czy historia).  To szansa podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym kierunku na wyższych uczelniach, tak samo jak  po ukończeniu liceum ogólnokształcącego  –> Z  ZASADNICZĄ RÓŻNICĄ –> BĘDZIESZ MIAŁ ZAWÓD  I  PEWNĄ PRACĘ !

Z A P R A S Z A M Y !!!