Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

28.12.2022r. STAŻ ZAGRANICZNY – OK. TO SIĘ LICZY II

Nasza szkoła już w czerwcu 2022r.  uzyskała środki finansowe na realizację projektu „STAŻ ZAGRANICZNY – OK. TO SIĘ LICZY II” w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Realizacja projektu polega na odbyciu mobilności zawodowej przez 30 uczniów Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku w zawodach:  technik reklamy, technik organizacji turystyki oraz technik budownictwa. Mobilność zawodowa pozwoli uczestnikom odbyć 2-tygodniowy staż zagraniczny oraz uzyskać przygotowanie do wyjazdu w postaci zajęć językowych, kulturowych oraz pedagogicznych. Ponadto w trakcie realizacji staży zagranicznych uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzić atrakcje turystyczne kraju przyjmującego w ramach programu kulturowego.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie i odbyciem zagranicznego stażu zachęcamy do wysłania zgłoszenia online do 10.01.2023 roku (link poniżej).

Wszelkie informacje na temat projektu będą publikowane na stronie: stazlidzbark.mobirisesite.com
LINK DO ZGŁOSZENIA ONLINE: https://forms.gle/Y5Fm4qCzm3CqcunE7

(więcej…)