Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Kontakt rodziców i uczniów z nauczycielem – II półrocze 2020/2021 – nauka zdalna

Harmonogram kontaktów nauczycieli z rodzicami – II półrocze 2020/2021 Konsultacje z rodzicami, uczniami w ramach tygodniowego czasu pracy nauczycieli. PROCEDURA  KONTAKTU Rodzic kontaktuje się z nauczycielem telefonicznie / szkoła / FB / komunikator e-dziennika. Nauczyciel ustala z rodzicem w godzinach konsultacji spotkanie online CiscoWebex Meetings/ GoogleMeet – przesyłając rodzicowi swój Czytaj dalej…