Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Historia szkoły

O początku szkoły możemy mówić, gdy 8 października 1965 r. zarządzeniem Ministerstwa Oświaty (nr 321 – 11/64/65) otwarto Szkołę Rzemiosł Budowlanych w Lidzbarku Welskim powiat Działdowo. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1965 roku. Pierwszym dyrektorem został Piotr Żukowski. Szkoła mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Działdowskiej.

Było oczywiste, że rozwój placówki jest uwarunkowany znalezieniem całkowicie samodzielnego budynku. Resort rolnictwa przekazał Wydziałowi Oświaty Prezydium Rady Narodowej w Działdowie na ten cel budynek starej stodoły przy ulicy Przemysłowej (wówczas Armii Czerwonej). Na potrzeby warsztatów szkolnych, sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych wzniesiono nowy budynek. Prace trwały od 20 września 1967 roku do 30 sierpnia 1971 r. Uczestniczyli w nich rodzice, nauczyciele i pracownicy prawie wszystkich zakładów produkcyjnych w Lidzbarku .

Wkrótce okazało się, że w związku ze zwiększającą się liczbą uczniów, zachodzi konieczność pozyskania kolejnych sal. Postanowiono więc wznieść budynek w miejscu prowizorycznych pomieszczeń gospodarczych i tak przeznaczonych do rozbiórki.

Budowa rozpoczęta 1 października 1979 r., skończyła się w 1982 r. Placówka wzbogaciła się o pawilon dwuklasowy z zapleczem sanitarnym ( przez długie lata znajdowały się tam sale instruktażowe dla klas kształcących w zawodzie murarz, potem również krawiec; znajdowała się tam salka gimnastyczna, sala dydaktyczno-konferencyjna oraz warsztaty budowlane). Obecnie, po podjęciu działań przez dyrektora Andrzeja Piątkowskiego w latach 2008–2013, zlokalizowano nowoczesne laboratorium technika ochrony środowiska, pracownię/laboratorium językowe 24-stanowiskowe oraz pracownię komputerową projektowania AutoCAD, CorelX4.

Uczniowie szkoły w ramach zajęć praktycznych wykonali wszystkie konieczne prace budowlane, by zaadaptować opuszczone pomieszczenia na sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne i sanitarne. W 1984 r. rozbudowano pawilon lekcyjny, dobudowując trzecią salę instruktażową. Ostatecznie w 1985 roku baza szkoły była stosowna do potrzeb – odpowiednia ilość sal lekcyjnych i instruktażowych, pomieszczenia dla świetlicy, biblioteki z czytelnią, kancelaria i księgowość szkolna, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski, sklepik szkolny, pomieszczenia sanitarne oraz szatnie dla uczniów. Poważnym mankamentem był brak sali gimnastycznej. Problem ten częściowo tylko rozwiązywało korzystanie z hali MOSiR-u przy Szkole Podstawowej Nr 1, w budowie której uczestniczyli uczniowie ZSZ. Obecnie, dzięki podejmowanym staraniom dyrektora Piątkowskiego, Radnego Jana Raczyńskiego i przychylności organu prowadzącego – Powiatu Działdowskiego – oddano do użytku nową salę gimnastyczną, którą pobudowano na terenie skweru przyszkolnego. Definitywnie rozwiązana została sprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz organizacji imprez szkolnych.

Od początku swego istnienia szkoła posiadała internat, z którego korzystała młodzież spoza Lidzbarka. Początkowo znajdował się on w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Od 1973 roku już tylko w budynku dzierżawionym od parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Górka., potem internat przeniesiono do pomieszczeń MOSR-u przy ulicy Działdowskiej (dziś zaadaptowany na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej Nr 1). Długoletnim kierownikiem internatu był Ryszard Topolewski.

Względy ekonomiczne spowodowały, że w roku szkolnym 1993/1994 zlikwidowano funkcję kierownika internatu – pełniła ją w tym czasie Wioletta Rogozińska., a roku szkolnym 1998/1999 wszczęto procedurę likwidacji tej placówki. Było to związane z wypowiedzeniem umowy najmu pomieszczeń internatu przez Urząd Miasta w Lidzbarku w dniu 26.02.1999 r. oraz z uwagi na zmniejszającą się corocznie liczbę uczniów korzystających z internatu. Ostatecznie internat ZSZ przestał funkcjonować z rokiem szkolnym 1999/2000.

Współpracujemy z

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu wydajniejszego korzystania z niej.
Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. W każdej chwili możesz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki.

Copyright © 2021
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku