Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Dokumenty szkoły

Procedury zdalnej nauki z uczniem w okresie 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r.

Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

A. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów ZS i ich rodziców.

I. Dokumenty

 1. Statut Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.

 2. Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Lidzbarku.

 3. Statut Technikum w Zespole Szkół w Lidzbarku.

II. Pracownicze

 1. Regulamin pracy w Zespole Szkół w Lidzbarku.

 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Lidzbarku.

 3. Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Lidzbarku.

 4. Regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.

 5. Regulamin dyżurów nauczycieli w Zespole Szkół w Lidzbarku.

 6. Regulamin premiowania administracji i obsługi w Zespole Szkół w Lidzbarku.

 7. Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli w ZS w Lidzbarku.

 8. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia w szkole.

 9. Regulamin funkcjonowania e-dziennika UONET+.

III. Finanse / Zamówienia Publiczne / Administracja / Kontrola Zarządcza

 1. Polityka rachunkowości.

 2. Instrukcja inwentaryzacyjna szkoły.

 3. Instrukcja obiegu i kontroli księgowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.

 4. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro.

 5. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.

 6. Instrukcja kancelaryjna.

 7. Instrukcja archiwalna.

IV. Uczniowie

 1. Zasady organizacji wycieczek szkolnych.

V. Inne regulaminy / dokumenty

 1. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lidzbarku.

 2. Procedury – naruszenie godności nauczyciela.

 3. Procedury współpracy z rodzicami.

Współpracujemy z

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu wydajniejszego korzystania z niej.
Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. W każdej chwili możesz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki.

Copyright © 2021
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku