Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Dokumenty szkoły

Procedury zdalnej nauki z uczniem w okresie 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r.

Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

A. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów ZS i ich rodziców.

I. Dokumenty

 1. Statut Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
 2. Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 3. Statut Technikum w Zespole Szkół w Lidzbarku.

II. Pracownicze

 1. Regulamin pracy w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 3. Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 4. Regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 5. Regulamin dyżurów nauczycieli w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 6. Regulamin premiowania administracji i obsługi w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 7. Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli w ZS w Lidzbarku.
 8. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia w szkole.
 9. Regulamin funkcjonowania e-dziennika UONET+.

III. Finanse / Zamówienia Publiczne / Administracja / Kontrola Zarządcza

 1. Polityka rachunkowości.
 2. Instrukcja inwentaryzacyjna szkoły.
 3. Instrukcja obiegu i kontroli księgowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 4. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro.
 5. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 6. Instrukcja kancelaryjna.
 7. Instrukcja archiwalna.

IV. Uczniowie

 1. ZS Lidzbark Regulamin wycieczek
 2. Regulamin_udziału  Erazmus+  Grecja 2022

V. Inne regulaminy / dokumenty

 1. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lidzbarku.
 2. Procedury – naruszenie godności nauczyciela.
 3. Procedury współpracy z rodzicami.

Współpracujemy z


logo przedsiębiorstwa KOMBE Działdowo


logo przedsiębiorstwa COLORBET


logo Lasów Państwowych


logo przedsiębiorstwa POLDREW TRADING COMPANY


logo przedsiębiorstwa DĄB-WEL TARTAK


logo przedsiębiorstwa RELAX

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu wydajniejszego korzystania z niej.
Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. W każdej chwili możesz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki.

Copyright © 2021
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku