Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Zadbaj o swoją
przyszłość

Zadbaj o swoją
przyszłość

Ważne informacje

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się  koronowirusa (SARS-CoV-2) oraz w trosce o zdrowie Państwa i pracowników szkoły, proszę o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw. Stosownie do wymogów ogłoszonego stanu zagrożenia, informujemy, że począwszy od 1 września 2020 roku w Zespole Szkół w Lidzbarku wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące osobistego załatwiania spraw. Jest to działanie wyłącznie z punktu widzenia interesu zdrowia publicznego. Kontakt osobisty w siedzibie szkoły jest wyłącznie możliwy w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 (w przypadkach szczególnych, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym). Jednocześnie przypominamy o możliwości załatwiania spraw w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej/e-PUAP  (zslidzbark@vp.plZS_Lidzbark/SkrytkaESP) ewentualnie telefonicznej – 23 696 1515. Interesanci są proszeni, aby nie wchodzić na teren szkoły, oczekując przy sali gimnastycznej na pracowników szkoły. Interesanci w sekretariacie będą obsługiwani tylko w wyjątkowych sytuacjach. Prosimy o kontakt telefoniczny celem np. przygotowania zaświadczenia. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za niedogodności. Ograniczenia obowiązują do odwołania.                             

Andrzej Piątkowski

Dyrektor ZS w Lidzbarku

Aktualności

14.03.2022 List Ministra Edukacji i Nauki

Przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie. W liście szef MEiN podkreślił uznanie dla dyrektorów i nauczycieli, dla ich pracy włożonej w  proces przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkolnych wspólnot.…

22.02.2022 ERASMUS+ 2022 Kierunek Grecja

,,STAŻ ZAGRANICZNY – OK. TO SIĘ LICZY” nr projektu 2021-1-PL01-KA122-VET-000017441 realizowany przy wsparciu  programu Unii Europejskiej  Erasmus + No i wyjeżdżamy do Grecji (Saloniki) na staże w zawodach: Technik Reklamy Technik Organizacji Turystyki Formularze aplikacyjne…

Kształcimy
w zawodach
na poziomie
technikum

Szkoła Branżowa
I stopnia

> Nauka w BS I st. wiąże się ze zdobyciem konkretnego i wybranego przez Ciebie zawodu;
> wybierz zawód, pomożemy Ci znaleźć pracodawcę, u którego mógłbyś odbywać praktyczną naukę zawodu, (skierowanie i koszty badań u lekarza medycyny pracy ponosi szkoła);
> cykl kształcenia trwa 3 lata;
> absolwenci BS I st. po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i mogą szybko znaleźć pracę w Polsce i na rynkach pracy państw Unii Europejskiej;
> zawody, które możesz zdobyć kończąc naszą szkołę, są poszukiwane przez pracodawców nie tylko w naszym kraju;
> większość zawodów to zawody przyszłości – zapewnią Ci stabilizację zawodową;
> jeżeli ukończysz BS I st., to możesz kontynuować naukę w BS II st. lub w LO dla dorosłych;
> zdobywając dodatkowe kwalifikacje na kursach KKZ – uzyskać możesz wykształcenie na poziomie technikum.

Nasza baza
dydaktyczna

Współpracujemy z

Realizujemy projekty współfinansowane przez EFS

Sprawdź również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu wydajniejszego korzystania z niej.
Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. W każdej chwili możesz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki.

Copyright © 2021
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku