Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Konfucjusz powiedział:
„Wybierz zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować”

– bądź odważny podejmij wyzwanie
– odnajdź się szybciej na rynku pracy i samodzielności niż Twoi koledzy, koleżanki

Branżowa Szkoła I stopnia    – oddziały wielozawodowe

  • Nauka w BS Ist wiąże się ze zdobyciem konkretnego  i wybranego przez Ciebie zawodu,
  • Wybierz zawód, pomożemy Ci znaleźć pracodawcę, u którego mógłbyś odbywać praktyczną naukę zawodu, skierowanie i koszty badań u lekarza medycyny pracy ponosi szkoła
  • Cykl kształcenia trwa 3 lata,
  • AbsolwencBS Ist po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji  i ukończeniu szkoły otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  i mogą szybko znaleźć pracę w Polsce i na rynkach pracy  państw Unii Europejskiej,
  • Zawody, które możesz zdobyć kończąc naszą szkołę, są poszukiwane przez pracodawców nie tylko w naszym kraju,
  • Większość zawodów to zawody przyszłości – zapewnią Ci stabilizację zawodową
  • Po ukończeniu szkoły – cd kształcenia ogólnego i zawodowego w BS II stopnia

Najbardziej cenione zawody i poszukiwani pracownicy to m.in.  Kucharz,  Elektryk,  Stolarz,   Tapicer,  Mechanik pojazdów samochodowych, Sprzedawca, Piekarz i wiele innych