Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

7.04.2022r. Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN / GIS

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły i placówki funkcjonowały w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulowały ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS.  W związku z poprawą sytuacji epidemicznej możliwe było odejście od niektórych ograniczeń Czytaj dalej…