Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły i placówki funkcjonowały w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulowały ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS.  W związku z poprawą sytuacji epidemicznej możliwe było odejście od niektórych ograniczeń obowiązujących w przestrzeni publicznej. Nowe Wytyczne opracowane przez MEiN, MZ i GIS pozwalają na realizację programów nauczania, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo zdrowotne na terenie szkól i placówek. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Wytyczne_zachowania_bezpieczeństwa_zdrowotnego_MEiN_MZ_i_GIS_dla_szkół_i_placówek

 

Kategorie:  

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *