Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Harmonogram kontaktów nauczycieli z rodzicami – II półrocze 2020/2021

Konsultacje z rodzicami, uczniami w ramach tygodniowego czasu pracy nauczycieli.

PROCEDURA  KONTAKTU

  1. Rodzic kontaktuje się z nauczycielem telefonicznie / szkoła / FB / komunikator e-dziennika.
  2. Nauczyciel ustala z rodzicem w godzinach konsultacji spotkanie online CiscoWebex Meetings/ GoogleMeet – przesyłając rodzicowi swój link do wideokonferencji.
Kategorie: