Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Technikum w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku zajęło  22  miejsce  w województwie warmińsko-mazurskim i  1 miejsce  w Powiecie Działdowskim w Rankingu  PERSPEKTYWY 2022

link   https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-warminsko-mazurski

W tym roku już po raz dwudziesty czwarty został przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” Ranking Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022. Ogólnopolska Gala Rankingu odbyła się w środę 12 stycznia. Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku w Rankingu Techników zajął 22 miejsce w naszym województwie  i 1 miejsce  w powiecie.  Zabrakło 3,29 pkt.  aby uzyskać  brązową tarczę
Wzrost wyników uczniów w odniesieniu do lat poprzednich to w szczególności zintensyfikowanie wsparcia uczniów w ramach zajęć dodatkowych (ze środków organu prowadzącego)  i projektowych (EFS)   przygotowujących do egzaminów oraz  wzbogacenie bazy dydaktycznej w ramach projektów oraz ze środków powiatu.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Uwzględniono sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych, m.in. protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Zimowo - budynki szkoły

Kategorie:  

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *