Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI

PROGRAMU ERASMUS+ I EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI

 

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 1

Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ projekty krótkoterminowe (KA122-VET) w terminie do 23 lutego 2022 r.

 3 czerwca 2022

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 23 lutego 2022 r. w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia     i szkolenia zawodowego – projekty krótkoterminowe (KA122-VET). Decyzje zostały podjęte przez Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w dniu 2 czerwca 2022 r.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie.

Organizacje, którym przyznano dofinansowanie – beneficjenci – otrzymają drogą mailową  informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.

 

Zespół Szkół im Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

  1. Przemysłowa 1 13-230 Lidzbark

 złożył wniosek zarejestrowany   2022-1-PL01-KA122-VET-000069573

Wniosek otrzymał  status zaakceptowany     – 62 614 €

Kategorie:  

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.